กระดาษถ่ายเอกสาร

กระดาษดาษเอกสาร (80แกรม) กล่องสี

10-A480B-50

กระดาษดาษเอกสาร (80แกรม) กล่องสี

กระดาษดาษเอกสาร (80แกรม) กล่องขาว

10-A480w

กระดาษดาษเอกสาร (80แกรม) กล่องขาว

กระดาษดาษเอกสาร (80แกรม) ห่อฟิล์ม

10-A480F

กระดาษดาษเอกสาร (80แกรม) ห่อฟิล์ม

กระดาษดาษเอกสาร AAA (80แกรม) 300แผ่น

10-A480A-30

กระดาษดาษเอกสาร AAA (80แกรม) 300แผ่น

กระดาษดาษเอกสาร AAA (80แกรม) 500แผ่น

10-A480A-50

กระดาษดาษเอกสาร AAA (80แกรม) 500แผ่น

กระดาษดาษเอกสาร F4 (80แกรม) 300แผ่น

10-F480S-30

กระดาษดาษเอกสาร F4 (80แกรม) 300แผ่น

กระดาษดาษเอกสาร F4 (80แกรม) 500แผน

10-F480S-50

กระดาษดาษเอกสาร F4 (80แกรม) 500แผน

กระดาษดาษเอกสาร A3 (80แกรม) 300แผ่น

10-A380S-30

กระดาษดาษเอกสาร A3 (80แกรม) 300แผ่น

กระดาษดาษเอกสาร A3 (80แกรม) 500แผ่น

10-A380S-50

กระดาษดาษเอกสาร A3 (80แกรม) 500แผ่น