กระดาษโทรสาร

Diamond 23 หลา กว้าง 216 มม.

*12-FD236

Diamond 23 หลา กว้าง 216 มม.

Diamond 26 หลา กว้าง 216 มม.

*12-FD266

Diamond 26 หลา กว้าง 216 มม.

Diamond 30 หลา กว้าง 216 มม.

*12-FD306

Diamond 30 หลา กว้าง 216 มม.

Diamond 45 หลา กว้าง 216 มม.

*12-FD456

Diamond 45 หลา กว้าง 216 มม.

  • 1