กระดาษโทรสาร

Diamond 23 หลา กว้าง 216 มม.

*12-FD236

Diamond 23 หลา กว้าง 216 มม.

Diamond 26 หลา กว้าง 216 มม.

*12-FD266

Diamond 26 หลา กว้าง 216 มม.

Diamond 30 หลา กว้าง 216 มม.

*12-FD306

Diamond 30 หลา กว้าง 216 มม.

Diamond 45 หลา กว้าง 216 มม.

*12-FD456

Diamond 45 หลา กว้าง 216 มม.

Marshal 23 หลา กว้าง 210 มม.

*12-FM230

Marshal 23 หลา กว้าง 210 มม.

Marshal 26 หลา กว้าง 216 มม.

*12-FM266

Marshal 26 หลา กว้าง 216 มม.

Marshal 30 หลา กว้าง 216 มม.

*12-FM306

Marshal 30 หลา กว้าง 216 มม.

Leonardo 23 หลา กว้าง 216 มม.

*12-FL236

Leonardo 23 หลา กว้าง 216 มม.

Leonardo 26 หลา กว้าง 216 มม.

*12-FL266

Leonardo 26 หลา กว้าง 216 มม.