กระดาษโทรสาร

Diamond 23 หลา กว้าง 210 มม.

*12-FD230

Diamond 23 หลา กว้าง 210 มม.

Diamond 26 หลา กว้าง 210 มม.

*12-FD260

Diamond 26 หลา กว้าง 210 มม.

Diamond 30 หลา กว้าง 210 มม.

*12-FD300

Diamond 30 หลา กว้าง 210 มม.

Diamond 45 หลา กว้าง 210 มม.

*12-FD450

Diamond 45 หลา กว้าง 210 มม.

  • 1