การบินไทย

การบินไทย

กฟผ.

กฟผ.

รางวัลชนะเลิศ GOLD AWARD

ประเภท ปฏิทิน

รางวัลชนะเลิศ GOLD AWARD

ประเภท ปฏิทิน

ธนาคารกสิกรไทย

THE PREMIER

ธนาคารกสิกรไทย

THE PREMIER

รางวัลรองชนะเลิศ BRONZE AWARD

ประเภท ปฏิทิน

รางวัลรองชนะเลิศ BRONZE AWARD

ประเภท ปฏิทิน

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

รางวัลรองชนะเลิศ SILVER AWARD

ประเภทงานพิมพ์หลากชิ้นที่ใช้เป็นชุด

รางวัลรองชนะเลิศ SILVER AWARD

ประเภทงานพิมพ์หลากชิ้นที่ใช้เป็นชุด

ธนาคารกรุงเทพ

ธนาคารกรุงเทพ

  • 1